Studiecentrum

Vanaf juni 2018 zijn de opleidingen online te volgen via het eigen studiecentrum op aflo.nl.
De opleidingen welke aangeboden worden zijn:

  • Ondernemers & Marketing Training, een modulair opgebouwde training waarbij iedere lesmodule wordt afgesloten met een vragen/opdrachtenreeks t.b.v. de opbouw van de eigen praktijk. Iedere lesmodule wordt met de studiebegeleider besproken (telefonisch of Skype)
  •  Vakopleiding Longevity Specialist, een uitgebreide modulair opgebouwde kennisopleiding waarbij iedere module wordt afgesloten met een toets. Iedere met een voldoende afgesloten toets wordt beloond met een deelcertificaat. Heeft men alle deelcertificaten behaald, dan worden deze omgeruild voor het officiële diploma Longevity Specialist.
  • Bijscholingen Longevity Specialist, omdat het beroep een dynamisch beroep is waarin je nooit uitgeleerd zult zijn. Worden er met regelmaat bijscholingen beschikbaar gesteld. Ook de bijscholingen zijn modulair van opbouw en worden per lesmodule getoetst. De resultaten van deze toetsen tellen mee voor de jaarlijkse accreditatie.

Gedurende de contract periode zal men voortdurend toegang hebben tot het studiecentrum, behoudens overmacht vanuit de serviceprovider.