Samenwerken met LSN

Na de wederzijdse beslissing om te gaan samenwerken, gaan we een contract aan met een looptijd van 36 maanden.Onderdeel van de samenwerking is dat jij toegang krijgt tot het eigen exclusieve Kenniscentrum, toegang tot het unieke VSA-platform en toegang en begeleiding tot het eigen Studiecentrum met onder meer:

  • de Ondernemers & Marketing Training (OMT)
  • de Vakopleiding Longevity Specialist (VLS)
  • de beschikbare bijscholingen (BSLS)

Deze opleidingen zijn online te volgen en de begeleiding zal geschieden per Skype verbinding of telefoon. Onderdeel van deze opleiding zijn 3 praktijkdagen op locatie.

Aansluitend zal na de VLS een op afstand begeleide stage de opleiding afronden. Deze begeleiding zal eveneens per Skype verbinding of telefoon plaats vinden.

Naast de genoemde opleidingen, wordt jou ter beschikking gesteld, een hoog gerankte persoonlijke website, welke deel uitmaakt van de Multi-site: www.longevityspecialisten.nl. Deze site dien je zelf van content te gaan voorzien.
Voor instructie, onderhoud en support kan gebruik worden gemaakt van de diensten van Robin Roelofsen Webdesign middels een professionele supportsite.

Daarnaast krijg je toegang tot de VSA. Dit is een in eigen beheer ontwikkelde online applicatie welke het mogelijk maakt om in relatief korte tijd een uitgebreide voedingstoffenanalyse uit te voeren.
Toegang tot bijscholingen en gelegenheid tot het maken van de jaarlijkse toets i.v.m. jouw accreditatie.

Tenslotte is het altijd voor jou mogelijk om backup te verkrijgen bij het opbouwen en exploiteren van jouw praktijk op alle voorkomende gebieden.

Voor het bovenstaande zijn geen andere kosten verschuldigd dan de maandelijkse fee, mits bijgeschreven op de rekening van LSN voor iedere 1e van de maand.

Na 3 jaar
Dan is de overeenkomst beëindigd en zullen alle verschuldigde fee bedragen voldaan zijn. De overeenkomst is naar verwachting succesvol afgerond,  en dan?

Na de overeenkomst krijg je de mogelijkheid om je vrijwillig aan te melden bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Longevity Specialisten. Het lidmaatschap is altijd voor een kalenderjaar en bedraagt € 149,00 per maand.

Gedurende de looptijd van het franchisecontract ben je op kosten van de franchisegever aangesloten bij de Beroepsorganisatie. Allereerst als aspirant-lid (gedurende jouw opleiding) en na diplomering als volwaardig lid.

Met voortzetting van dit lidmaatschap behoud je toegang en rechten zoals hierboven genoemd. Mits de contributie voldaan is voor de 1e van iedere kalendermaand. Om je aan dit lidmaatschap te herinneren, zal je maximaal 2x een reminder ontvangen, t.w. 6 maanden en 3 maanden voor afloop van de gesloten franchise-overeenkomst.

Zonder lidmaatschap vervallen alle diensten, rechten en toegang. Als de einde contractdatum is overschreden, zijn bij een verlaat lidmaatschap aansluitkosten verschuldigd.