Marketingbepalingen

De franchisegever heeft ten behoeve van de franchiseorganisatie een multi-website ontwikkeld (platform), waaraan de franchisenemer door middel van een eigen website zal deelnemen. De franchisenemer is verplicht deze website te onderhouden en van relevante informatie te voorzien.

Indien is voldaan aan de door de franchisegever opgestelde kwaliteitsnormen is het franchisenemer toegestaan hiervoor voorstellen tot aanpassingen in te dienen.De website dient louter op de formule gericht te zijn en in ieder geval geen afbreuk te doen aan de reputatie en het imago van de franchisegever. De eindredactie van de multi-website behoort tot de verantwoordelijkheid en is in handen van de franchisegever.

Naamsbekendheid

Naamsbekendheid zal gerealiseerd worden doordat iedere franchisenemer verplicht is tot het toepassen van het complete concept, de daarbij behorende marketingactiviteiten en het uitsluitend voeren van het LSN logo.

Door deze verplichting is het voor de formule niet noodzakelijk om een separate marketingfee bij de franchisenemer in rekening te brengen.

Social Media

Het is de franchisenemer toegestaan om via de diverse SocialMedia-kanalen te werken aan het bekendmaken van zijn/haar activiteiten, mits de gehanteerde lay-out herkenbaar is en daardoor gekoppeld wordt aan de huisstijl van de franchisegever en verwijst naar de eigen dan wel multi-website (www.longevityspecialisten.nl).
Daarnaast is iedere franchisenemer medebeheerder van de gezamenlijke facebookpagina en verplicht om hier inhoudelijke content in overeenstemming met de missie en het doel van de organisatie op te plaatsen.