Longevity

Letterlijk betekent Longevity: langdurig gezond en vitaal. In de praktijk is Longevity echter een levenswijze.

Een levenswijze welke gekenmerkt wordt door dagelijks overwegend bewuste keuzes te maken. Keuzes die op de korte-,middellange- en lange termijn niet belastend zijn voor het eigen lichaam. Deze niet belastende keuzes hebben als resultaat dat het risico op het krijgen van chronische aandoeningen exponentieel kleiner wordt.

Hierdoor neemt niet alleen het levensgeluk toe, maar zal dit ook leiden tot meer energie en een grotere keuzevrijheid vanwege het uitblijven van beperkingen. Daarnaast leidt Longevity tot een enorme kostenbesparing. Een kostenbesparing die gelijk voelbaar is in de eigen portemonnee, maar ook door de maatschappij.

Longevity zal ook leiden naar meer gezonde jaren, in tegenstelling tot wat momenteel gangbaar is in de huidige maatschappij, namelijk een toename van het aantal ongezonde jaren.

Longevity eenvoudig

De uitgangspunten van Longevity zijn eenvoudig, de toepassing in de praktijk valt echter tegen. Dit heeft te maken met de enorme hoeveelheid dagelijkse keuzes welke we maken. Keuzes op het gebied van voeding, beweging, omgang met stress, de inzet van energie en slapen.

Het merendeel van deze keuzes (80%) maken we onbewust en zijn gebaseerd op kopieergedrag en gewoonten. Gewoonten die we al van kinds af aan aangeleerd hebben. Kopieergedrag waarvan we ons totaal niet bewust zijn of en in hoeverre dit gedrag onze gezondheid op termijn ondermijnt.Maar deze onbewuste keuzes zijn het grootste gevaar als we ervoor willen kiezen om langdurig gezond en vitaal te blijven.

Longevity vraagt dus om gedragsverandering, gekoppeld aan kennis en discipline. Discipline omdat de bewuste keuzes in eerste instantie ingaan tegen het van jongs af aan aangeleerde gedrag. Kennis omtrent de werking van de vele systemen die 24/7actief zijn in ons eigen lichaam. Het lichaam waar biochemie een zeer voorname rol speelt in combinatie met de mentale gesteldheid.

Tenslotte, Longevity is ook: “Vandaag investeren in de eigen gezondheid van morgen, maar daar vanavond al profijt van hebben!”