Leefstijlanalyse

Met een leefstijlanalyse worden veel dagelijkse keuzes op het gebied van voeding, bewegen, omgang met stress, energiegebruik en slapen doorgelicht en gewogen. Zo kan bepaald worden welke invloed zij hebben op het functioneren van het lichaam. Vervolgens verschaft een leefstijlanalyse informatie om te bepalen of er aan het keuzepatroon iets gewijzigd zou moeten worden in het kader van gezondheidsbehoud/gezondheidsverbetering.

Er kan door een cliënt geprobeerd worden om deze wijzigingen zelf door te voeren of hier samen met de longevity specialist aan te werken.

Samenwerken met een specialist heeft uiteindelijk het meest duurzame effect, welke ook blijvend zal zijn voor de rest van het leven!