Leefstijl Optimalisatie Traject (L.O.T.)

Het programma dat gevolgd wordt start met een “leefstijlgesprek” van ca. 60 min. Met dit gesprek brengt de Longevity specialist de keuzes in kaart, die men gewoon is te maken. Keuzes op het gebied van voeding, beweging, ontspanning, omgang met stress, energie-inzet en de slaapkwaliteit.

Vervolgens zal de Longevity specialist zijn meerwaarde aantonen, door een aantal gerichte speerpunten te benoemen welke voor verbetering vatbaar zijn.

Een Leefstijl Optimalisatie Traject(L.O.T.) houdt in dat, na het in kaart brengen van de tot op dat moment geleefde leefstijl, de Longevity specialist afspraken zal gaan maken over het te volgen traject. Een L.O.T. beslaat standaard 13 weken. Hierbij staat informatieoverdracht centraal. Kortere trajecten zijn uiteraard mogelijk.

Informatie omtrent de werking van de lichaamseigen processen, de invloed die daar op uit te oefenen is en met welke variabelen rekening moet worden gehouden.

Vervolgens zal besproken worden wat deinvloed is van keuzes van voedingsmiddelen en de vertaalslag hiervan naar voedingsstoffen.

Onderdeel van het L.O.T. is ook het bespreken van de individuele belastende keuzes voor het lichaam welke al dan niet uit vrije wil gemaakt worden. Ook wordt aangegeven hoe er van deze belasting af gekomen kan worden, op een manier die past bij de leefstijlkeuzes van de persoon.

Stress is tegenwoordig een overheersende factor geworden in de samenleving, voorkomen is dan ook een utopie. Veel effectiever is het om tools aangereikt te krijgen waarbij geleerd wordt om te gaan met stressfactoren. Stressmanagement is dus ook een belangrijk onderdeel van een L.O.T.

Er is dagelijks een beperkte hoeveelheid (levens)energie beschikbaar. Deze energie is benodigd voor het laten functioneren van de lichaamseigen systemen en wat vervolgens resteert kan naar keuze worden verbruikt voor o.a. sport, werk, vrije tijd, enz. De aanmaak van energie kan echter stagneren of er kan relatief (te)veel verbruikt worden  voor de lichaamseigen systemen.  

Slaap tenslotte, maakt deel uit van het leven. Minder bekend is dat slaap essentieel is om gezond te blijven. De slaapkwaliteit zal uitgebreid besproken worden met daarbij individuele handvatten om de kwaliteit te optimaliseren.

Over het microbioom en de invloed op de gezondheid wordt steeds meer bekend. Onderdeel van de leefstijlanalyse en de eventuele begeleiding in een L.O.T. is aandacht voor het microbioom en de optimalisering hiervan.

Hormonen zijn is het menselijk lichaam het verlengstuk van de natuur. Bestaat er een disbalans op het gebied van de hormonen, dan leidt dit onherroepelijk tot ziek worden op termijn. Daarom zal alles ook gericht zijn op het in balans brengen van de hormonen.