Huisstijlbepaling

Het is de franchisenemer gedurende de franchiseovereenkomst toegestaan om vrijelijk gebruik te maken van het door franchisegever ontwikkelde en in eigendom toebehorende logo te gebruiken.

Beschrijving logo:

Een witte achtergrond met daarop een groen hart met daar door heen de letters; “L”, “S”, en “N”.

Op het in bruikleen gegeven gevellogobordje is hieraan toegevoegd het adres van de website, t.w. www.longevityspecialisten.nl

Drukwerk:

Al het drukwerk van Longevity Specialisten Nederland is voorzien van een rood/wit/groen/wit/rode balk waarvan de hexcodes zijn:

  • rood:   #CC0033
  • groen: #3eb152