De heilige koe ontheiligt

Het merendeel van al onze dierbare heilige koeien, onze auto’s, functioneren op fossiele brandstoffen; ze verbranden benzine, diesel of LPG. Er komen allerlei stoffen vrij bij het verbrandingsproces. Dit zijn water, kooldioxide, koolmonoxide en verschillende koolwaterstoffen (fijnstof).

Van water heeft ons lichaam nog het minste last. Kooldioxide geeft al meer problemen, omdat ons lichaam gewend is aan weinig tot geen kooldioxide in de lucht. Kooldioxide regelt en ontregelt o.a. het ademhalingscentrum, de bloeddruk, de stofwisseling en de hormoonproductie.

Bij een stijging van het kooldioxidegehalte tot 1% treedt sufheid en een afnemende concentratie op. Bij een stijging tot 1,5% komt daar nog bij een versnelde en verdiepte ademhaling. Loopt de concentratie op naar de 2%, dan volgt een toename van de bloeddruk, een versnelde hartslag, een versnelde slijtage van de bloedvaten en een afname van het gehoor.

De problemen gaan nog groter worden bij koolmonoxide. Koolmonoxide is een uiterst agressieve stof welke 240 keer sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. De koolmonoxide deeltjes nemen de plek in van de noodzakelijke zuurstof.

De eerste symptomen van een koolmonoxidevergiftiging zijn duizeligheid, vermoeidheid, misselijk en hoofdpijn. Dit kan al binnen enkele uren optreden bij geringe koolmonoxide concentraties. Regelmatig contact met koolmonoxide kan op termijn leiden tot aderverkalking, een hartinfarct of een beroerte. Bij actieve  mensen (hardlopers, wielrenners, enz.) manifesteren de symptomen zich zelfs eerder en is de kans op zulke aandoeningen groter, vanwege een hogere zuurstofbehoefte.

Hardlopen en wielrennen in de nabijheid van autoverkeer is dan ook een abonnement op gezondheidsproblemen in de toekomst.

De bij een onvolledige verbranding vrijkomende koolwaterstoffen (fijnstof) worden verdacht van kankerverwekkende eigenschappen. Fijnstof bemoeilijkt de ademhaling, en kost daardoor meer energie. Fijnstof is verantwoordelijk voor het steeds slechter functioneren van de longen. Fijnstof dat in de longen terecht is gekomen, moet door het vaak toch al overbelaste immuunsysteem opgeruimd worden.

Ook als we zelf bestuurder zijn, stellen we ons lichaam bloot aan bovengenoemde stoffen doordat onze auto doorgaans omringd is  met uitlaatgassen. Daarnaast vermindert het gebruik van de auto lichamelijke beweging.

Een tekort aan natuurlijk bewegen, heeft een direct gevolg voor de stofwisseling, vooral de darmen gaan het rustiger aan doen. Maar ook onze hersenen zijn gebaat bij voldoende natuurlijk bewegen. Zo kunnen we helder blijven denken, ons concentreren en het geheugen trainen.

En last, but not least: ons immuunsysteem kan uitsluitend zijn werk doen als wij regelmatig natuurlijk bewegen. Dit systeem moet ons 24/7 beschermen tegen de voortdurende aanvallen van bacteriën, parasieten, schimmels en virussen. Met het groeien van de economie, is de verwachting dat ook het autogebruik exponentieel zal toenemen. De voorspelling is dat het aantal en de lengte van files zullen toenemen en dus ook de uitlaatgassen.

Kortom: het gemak van de heilige koe, betalen wij met onze gezondheid!

Het is dus van belang om zoveel mogelijk schade te beperken en te kiezen voor meer gezonde keuzes om onszelf te wapenen tegen de ongezonde invloed van het gebruik van de heilige koe. De hulp van een expert kan dan zeker van meerwaarde  zijn. Zo’n expert is een longevity coach.

Plaats een reactie