Groepsgesprek – Informatie-events

De franchisegever heeft ten behoeve van de franchisenemer een uniforme dynamische Power-Pointpresentatie ontwikkeld.

Tijdens de opleiding worden de franchisenemer handvatten aangereikt hoe of een groepsgesprek en informatie-events in de praktijk gevoerd kunnen worden op basis van eigengemaakte kennis.

Het is de franchisenemer toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de uniforme dynamische presentatie ten behoeve van zijn/haar doelgroep.

Het groepsgesprek en informatie-events hebben tot doel:

  • het uitdragen van de naamsbekendheid voor de franchisenemer en de organisatie in het algemeen.
  • het omzetten van een latente vraag, naar een acute vraag.
  • het genereren van klandizie voor de franchisenemer.

De franchisenemer is verplicht om de te organiseren groepsgesprekken te vermelden op de multi-website.