Wat is franchising eigenlijk

Eigen baas met een stok achter de deur

Wat is een franchise?

Franchising is in feite een marketing- of distributiemethode. Twee zelfstandige ondernemers: de franchisegever en de franchisenemer(s) gaan een samenwerking aan.

Een franchiseformule kan gericht zijn op verkoop van producten of diensten (vaak zakelijke dienstverleners).

De franchisenemer betaalt een vergoeding (royalties) voor het gebruik van de formule. De formule bestaat meestal uit 3 kernelementen:

  1. de handelsnaam en of een beeldmerk,
  2. kennis van de manier van bedrijfsvoering of marketingmethode, en
  3. een vorm van training, begeleiding en of ondersteuning door de franchisegever tijdens de samenwerking.

Een franchise biedt voor beide partijen grote voordelen. De franchisegever breidt zijn formule uit zonder al te grote investeringen, terwijl de franchisenemer zonder al te zware financiële lasten een eigen bedrijf kan starten en daarbij gebruik mag maken van de expertise van de franchisegever.

De franchisenemer zal ervaren dat de opstartperiode aanmerkelijk korter zal duren dan welke gecommuniceerd wordt door de Kamer van Koophandel (3 -5 jaar). Bovendien, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel, is van de franchiseondernemingen na 5 jaar 85% nog steeds actief, terwijl dit bij eenmanszaken slechts 15% is.

Entree fee

De entree fee is een eenmalige vergoeding die de franchisenemer aan het begin van de samenwerking betaalt. Het is een vergoeding voor o.a. de investeringen van de franchisegever voor de ontwikkeling van de franchiseformule.

Franchise fee

De franchisenemer betaalt een franchise fee aan de franchisegever om de franchiseformule te mogen gebruiken. Deze franchise fee kan op meerdere manieren worden berekend, bijvoorbeeld: een vast bedrag of een percentage van de omzet per maand/kwartaal/jaar. Longevity Specialisten Nederland geeft echter de voorkeur aan een vast bedrag per maand, omdat de franchisenemer dan exact weet hoe groot of de financiële verplichting naar de franchisegever toe is.

De reclame en promotie van de franchiseketen wordt door de franchisegever gedaan in overeenstemming met de groei van de organisatie.