Concept LSN

Het concept van Longevity Specialisten Nederland beslaat een reële verdienmogelijkheid gebaseerd op een latente vraag die steeds vaker concreet wordt. Het concept is gebaseerd op Longevity, langdurig gezond en vitaal blijven, welke op haar beurt een orthomoleculaire grondslag kent, met een holistische visie.

Orthomoleculair (“streven naar  optimale hoeveelheden voedingsstoffen op celniveau”), houdt in dat rekening wordt gehouden met de biochemische reacties,welke continue plaatsvinden in het lichaam, in combinatie met de lichaamseigen reacties en met respect voor de genetische blauwdruk van de mens.
Holistisch houdt in dat ervan wordt uitgegaan dat iedere cel in het menselijk lichaam in contact staat en invloed uitoefent op iedere ander cel in het lichaam.

Het bedrijfsmatige concept kent 4 producten:

  1. Het houden van (gratis) groepsgesprekken met zoveel mogelijk mensen, maar in een kleine (“huiskamer”) setting.
  2. Het organiseren van Informatie-events dan wel lezingen.
  3. Het maken van Leefstijlanalyses, de enige methode welke in een vroeg stadium inzicht geeft op mogelijke chronische aandoeningen op termijn. Leefstijlanalyses worden gebaseerd op een persoonlijk leefstijldagboek, een leefstijlinterview, een voedingsstoffenanalyse en aanvullend één of meer metingen volgens de B.I.A. methode (B.I.A. = Bio-elektrische Impendantie Analyse).
  4. Het bieden van begeleiding in de vorm van Leefstijl Optimalisatie Trajecten, aan mensen die hun kansen op het krijgen van chronische aandoeningen willen verkleinen.

Voor het opbouwen van een inkomensvoorzienende praktijk is het beslist noodzakelijk dat alle genoemde producten worden aangeboden aan een zo groot mogelijk publiek.