Het beroep van Longevity Specialist

Longevity zit verankerd in onze genen. Het is de wens van ieder mens om zo langdurig mogelijk gezond en vitaal te zijn. Maar aan die gezondheid en vitaliteit wordt volop geknabbeld, en wel door chronische aandoeningen. Het kenmerk van chronische aandoeningen is dat zij niet erfelijk en niet besmettelijk zijn. Longevity maakt het ook mogelijk dat de mensheid zich kan ontwikkelen, evolueren.

Longevity coaching is een compleet nieuw beroep dat inspeelt op een latente vraag (die steeds vaker concreet wordt) in de samenleving naar meer gezond zijn.

Dit nieuwe beroep staat haaks op de inrichting van de huidige maatschappij. De reden waarom, is omdat grote industrieën, een enorm belang hebben in het minder gezond zijn en blijven van mensen. Zij verschaffen heel veel  werkgelegenheid en zijn daardoor van groot belang voor de wereldeconomie.

Wordt echter aan de individuele mens gevraagd of hij/zij het voor de economie over heeft om ziek en afhankelijk te worden, dan is het antwoord daarop voorspelbaar. Ziekte veroorzaakt heel veel verdriet, niet alleen voor de betrokkene, maar ook voor de omgeving, familie en vrienden.

Met Longevity coaching is het in theorie haalbaar om alle chronische aandoeningen te voorkomen. Chronische aandoeningen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 70% van alle sterfgevallen. Uitgangspunt daarbij is, dat hoe jonger je start met longevity, hoe kleiner de kans wordt op het krijgen van een chronische aandoening.

Het uitgangspunt van Longevity coaching is het optimaliseren van de dagelijkse keuzes. Dagelijkse keuzes op het gebied van voeding, bewegen, omgaan met stress en de slaapkwaliteit. Alle dagelijkse keuzes welke gemaakt worden hebben namelijk een invloed op onder andere de hormoonhuishouding en de werking van de organen. Gecombineerde kennis is dus noodzakelijk.

Bedenk hoe de wereld er uit zou zien, als chronische aandoeningen in het dagelijks leven geen rol meer spelen. Als het volledige potentieel van alle mensen zou kunnen worden aangewend in het voordeel van iedereen! Als industrieën een minder prominente rol gaan spelen.

Een Longevity specialist speelt in op een latente vraag. Latent omdat, als men eenmaal weet wat of de meerwaarde is van een Longevity specialist op het gebied van langdurig gezond blijven, er een concrete vraag zal ontstaan naar de manier waaróp je dan langdurig gezond kan zijn en blijven.

Is Longevity specialist worden iets voor jou? Bedenk dan dat dit een beroep met veel potentieel is. Omdat iedereen graag gezond wil zijn en blijven! Weten ze van jou eenmaal hoe dat kan, dan bevelen zij jou ook aan bij hun vrienden, familie en bekenden

Plaats een reactie