AFLO Kenniscentrum

De franchisegever verleent de franchisenemer toegang tot het kenniscentrum gericht op longevity, welke is ondergebracht op de site van de Academy for Lifestyle Optimization, www.aflo.nl, door middel van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst.

De aanwezige content in het kenniscentrum is uitsluitend en alleen bedoeld voor de franchisenemer en ten behoeve van het ophogen van de kennis van de franchisenemer.

Om deze reden is het dan ook niet toegestaan, om content van dit medium zonder schriftelijke toestemming van de franchisegever af te drukken, op te slaan of anderszins ten behoeve van derden [inclusief collega Franchisenemers] ter beschikking te stellen.

Indien is voldaan aan door de franchisegever op gestelde kwaliteitsnormen is het franchisenemer toegestaan voorstellen tot aanpassing(en) in te dienen. De eindredactie van het kenniscentrum behoort tot de verantwoordelijkheid en is in handen van de franchisegever.